ยโสธร “อำเภอ กุดชุมเปิดจุดบริการ ประชาชน ป้องกัน อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 65”

ยโสธร “อำเภอ กุดชุมเปิดจุดบริการ ประชาชน ป้องกัน อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 65”

11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ.จุดบริการประชาชน ถนนวารีราชเดช หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดโสธรได้ทำพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรโดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานการเปิดจุดบริการปนฝระชาชน ในการนี้นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองในนามเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11– 17เมษายน 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติอำเภอกุดชุมจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอกุดชุม ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม (ฝ่ายความมั่นคง) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อเป็นจุดประสานงานและบูรณาการ ในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการ.สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ภายใต้ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัย

เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ 1.ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ จัดตั้งจุดตรวจหลัก/จุดบริการประชาชนระดับอำเภอ จำนวน 1จุด ณ บริเวณถนนวารีราชเดช หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยจุดหลัก มีผู้ปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดชุม/สาธารณสุขอำเภอกุดชุม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และสมาชิกอปพร.2.จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม จำนวน 12 จุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2656 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เมื่อเทียบกับสถิติในปีที่ผ่านมาประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินัยและปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2565สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *