นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน https://policemagazine.news policemagazine.news Sun, 28 Aug 2022 03:45:42 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.1 186517712 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมกระชับสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่อยอดความร่วมมือทางการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และอัญมณี กับจังหวัดจันทบุรี https://policemagazine.news/2022/08/28/35537/ https://policemagazine.news/2022/08/28/35537/?noamp=mobile#respond Sun, 28 Aug 2022 03:45:42 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/28/35537/ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมกระชับสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่อยอดความร่วมมือทางการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และอัญมณี กับจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 27 ส.ค.65 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายเหงียน เทียน แหยน อดีตรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำคณะเข้าพบหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดจันทบุรี หลังไปมอบระฆังมิตรภาพสานสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่วัดเขตนาบุญญารามแล้วเสร็จ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ และด้านอัญมณีให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือ กระชับสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการค้า การลงทุนร่วมกัน เป็นเครือข่ายร่วมกันในการต่อยอดสินค้าส่งออกทางการเกษตร

ขยายตลาดอัญมณีที่จันทบุรีต้องการวัตถุดิบพลอยก้อนจากเวียดนามมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยายตลาด รวมทั้งการขอความร่วมมือในช่วงฤดูผลไม้ให้ทางเวียดนามเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ขยายเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านชายแดนเวียดนามที่รถขนส่งสินค้าทางการเกษตรของจันทบุรีต้องใช้เส้นทางผ่านไปยังประเทศจีนเพื่อความคล่องตัวและลดความเสียหายของสินค้า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่จะขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/28/35537/feed/ 0 35537
PEA ลุยรื้อถอนเสาไฟหน้าย่าโม ถนนโพธิ์กลาง กว่า 65 ต้น มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย” https://policemagazine.news/2022/08/27/35520/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35520/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 10:21:05 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35520/ PEA ลุยรื้อถอนเสาไฟหน้าย่าโม ถนนโพธิ์กลาง กว่า 65 ต้น มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่หน้าย่าโม เส้นถนนโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตลอดทั้งสาย นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทำพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าหน้าย่าโม ถนนโพธิ์กลาง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการมาแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา ,เทศบาลนครเชียงใหม่ , เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวงเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท โดยพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนไฟฟ้าถนนโพธิ์กลางในวันนี้ เป็นส่วนของการดำเนินงาน รื้อถอนสายไฟฟ้า สายสื่อสารโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้า ที่อยู่เหนือดินออก ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้ายของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่บริเวณถนนโพธิ์กลาง จากห้าแยกหัวรถไฟถึงหน้าย่าโย ถนนราชดำเนิน ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จำนวนเสาที่รื้อถอนทั้งสิ้น 65 ต้นตลอดระยะเวลา 62 ปี ของการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการบนถนน 21 สาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วยถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโพธิ์กลาง ถนนโยธา ถนนบัวรอง ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนจักรี ถนนกำแหงสงคราม มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท โดยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา PEA เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560

และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท
ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ถึงหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือพื้นที่รอดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้าย ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

อภิรักษ์ ศรีอัศวิน/ข่าวนครราชสีมา 098-532-2444

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35520/feed/ 0 35520
ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา https://policemagazine.news/2022/08/27/35513/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35513/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 10:17:06 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35513/ ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา

ตราด / โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00น.วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดกล่าวให้โอวาส จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา โดยมี อ.กชพร ศิริจํานัส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา พร้อมทีมวิทยากรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษาขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางภาษาแบบบูรณาการทั้ง 6 ภาษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เขมร และเวียดนาม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดังกล่าวอีกด้วย การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ในด้านภาษาทั้ง 6 ภาษา เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35513/feed/ 0 35513
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ https://policemagazine.news/2022/08/27/35508/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35508/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 10:13:26 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35508/ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ที่ขายรายงานว่าได้มี
นาย ศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยให้กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสวมควร โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และให้นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ พร้อมทั้งให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กำกับ ติดตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานให้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน พ.ต.ท.สุขวิชา บุญจิ่ม รอง.ผกก.สภ.เมือง อำนาจเจริญ ด้านงานจราจร ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อยู่เสมอว่า แนะนำว่ากล่าว ตักเตือน ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในเมืองอำนาจเจริญ ขอให้ทุกๆท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขอให้สวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อ ให้มีความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากเราใส่หมวกกันน็อคก็จะลดบรรเทา อุบัติเหตุ ได้ด้วย พร้อมอย่างถูกระเบียบขับขี่รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อค.

ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35508/feed/ 0 35508
นครนายก – พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ยอด นครนายก อดีตศิลปินตลกชื่อดัง https://policemagazine.news/2022/08/27/35503/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35503/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 10:09:40 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35503/ นครนายก – พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ยอด นครนายก อดีตศิลปินตลกชื่อดัง

เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้มีการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ ยอด นครนายก อดีตศิลปินตลกชื่อดัง โดยมี พลตรีเฉลิม เรืองทอง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยงานสวดพระอภิธรรมศพ ยอด นครนายก หรือนายสมัคร ผลประเสริฐ อายุ 73 ปี เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีถั่วแระ เชิญยิ้ม ศิลปินตลกชื่อดัง ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน เจ้าของรายการคุยทะลุดราม่า ช่องเวิร์คพอยท์ นำพวงหรีดมาเคารพศพ ญาติๆ

และประชาชน เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ยอด นครนายก เป็นจำนวนมาก โดยมีลูกๆหลานๆพร้อมภริยาให้การต้อนรับ
ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพเริ่มวันแรกในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น.ของทุกวัน และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) เวลา 16.00 น. ณ วัดเอี่ยมประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35503/feed/ 0 35503
รมช.มนัญญา เปิดการประชุมสัมมนา การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ รมช.มนัญญา” เปิดการประชุมสัมมนา “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่” พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชี มีคุณภาพ ยกระดับขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โปร่งใส มุ่งประโยชน์สู่สมาชิก https://policemagazine.news/2022/08/27/35496/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35496/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 10:05:17 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35496/ รมช.มนัญญา เปิดการประชุมสัมมนา การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่
รมช.มนัญญา” เปิดการประชุมสัมมนา “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่” พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชี มีคุณภาพ ยกระดับขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โปร่งใส มุ่งประโยชน์สู่สมาชิก

ที่ สวนลอยฟ้า สวนนงนงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต (สวนนงนุช) จังหวัดชลบุรี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 เรื่อง “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS a VUCA World” พร้อมมอบรางวัลผลงาน นวัตกรรม ดีเด่น โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา อย่างพร้อมเพรียง
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก โดยขับเคลื่อนผ่าน ระบบสหกรณ์ ให้สามารถเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก มุ่งประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกอย่างแท้จริง จึงได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบ การเงินการบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เป็นการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยในปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ต้องเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี จำนวน 11,800 แห่ง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับการเกิดเหตุทุจริต ในสหกรณ์ จึงต้องมีมาตรการเชิงรุกในการยกระดับมาตรฐานการสอบบัญชี ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน การพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีมูลค่ากว่า 3.58 ล้านล้านบาท ของ GDP ทั้งประเทศ พร้อมทั้งดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่ เกษตรกร ผ่านกระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้าน นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มี บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงในด้านการสอนบัญชีแก่เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS VUCA World ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งรับทราบทิศทาง การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในอนาคตและเตรียมพร้อมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ของโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม การเสวนาให้ความรู้ และการศึกษาดูงานการจัดพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่สวนนงนุชอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35496/feed/ 0 35496
สภ.หางดงจับกุมคดีลักทรัพย์ต่อเนื่องหลายครั้ง https://policemagazine.news/2022/08/27/35489/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35489/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 07:25:40 +0000 https://policemagazine.news/?p=35489 สภ.หางดงจับกุมคดีลักทรัพย์ต่อเนื่องหลายครั้ง

โดยการอำนวยการของพ.ต.อ.คมสันมี ภักดี ผกก.สภ.หางดง พ.ต.ท.ทรงกรดจอมใจ รอง ผกก.สภ.หางดงฯ นำโดยพ.ต.ต.ยงยุทธกุลธร สารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวน สภ.หางดง จับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์หนึ่งรายหนึ่งคนคือนายอารักษ์ อาวาส อายุ 28 ชาวอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมของกลางหลายรายการ นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี เมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านายอารักษ์ฯเคยถูกจับคดียาเสพติดมาก่อน และนายอารักษ์ฯรับว่าตนเพิ่งเสพฯยาเสพติดมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงนพตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจที่รพ.ปรากฎว่าผลเป็นบวก โดยกล่าวหาว่าเสพยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามิน)โดยไม่ได้รับอนุญาตและลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้ผลการจับกุม

พฤติการณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 16.50 น.ที่ร้าน ”มันนี่ สินค้าราคาถูก” ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อวอร์มสีดำกางเกงยีนส์สามส่วนรองเท้าแตะขับรถจักรยานยนต์มาที่ร้าน ทำทีเป็นมาซื้อของพอได้จังหวะก็แอบลักเอาสิ่งของหลายรายการจำพวกปลั๊ดไฟ กาวร้อน กระเป๋ายีนส์ และอุปกรณ์ต่างๆโดยแกะเอาซองออกแล้วยัดของเข้าไปในเสื้อวอร์มแขนยาวแล้วซื้อของราคา 20 บาท จ่ายเงินแล้วออกจากร้านไป โดยทำมาหลายครั้งแล้ว ( เมื่อขโมยของมาได้ก็นำไปขายเพื่อซื้อยาบ้ามาสูบและใช้จ่ายทั่วไป)
เจ้าของร้านจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดนำหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35489/feed/ 0 35489
เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ยากไร้ และมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน จํานวน 2 คัน https://policemagazine.news/2022/08/27/35484/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35484/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 06:36:50 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35484/ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ยากไร้ และมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้พิการในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน จํานวน 2 คัน

.วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางโอกิม ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จํานวน 25 ทุน จํานวนทุนละ 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท พร้อมรถจักรยาน จํานวน 2 คัน ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยมี นายพงษ์พีระ ประมาณพล ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่รักษาราชการแทนนายอําเภอ กล่าว ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และนักเรียนเข้าร่วมให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบรถจักรยาน จํานวน 10 คัน พร้อมมอบทุนการศึกษาอีก จํานวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จากนั้นนางชุลีพร เตรัตน์ นายเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้กล่าวให้โอวาสแด่นักเรียน
และโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดตราด
และอําเภอคลองใหญ่ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ยังได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 ราย ที่หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ ตามโครงการรถเข็น ปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35484/feed/ 0 35484
ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU กับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) สร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ https://policemagazine.news/2022/08/27/35477/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35477/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 06:33:29 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35477/ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU กับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) สร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ เกษตร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โถงเรือใหญ่ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการร่วมลงนามจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนให้ความรู้กับชาวบ้านและชุมชนโดยรอบพื้นที่ ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นายมนัส มีพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย)” ขึ้นภายในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนร่วมสร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่
โดยมี รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายมนัส มีพงษ์ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) พร้อมด้วย ผศ.ศุภกิตต์ ลายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และนายปวรัส มีพงษ์ กรรมการวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย รวมถึงพันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง/ที่ปรึกษา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ให้กับชุมชนในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยจะพัฒนาพื้นที่ ม่อนกระชาย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณาจารย์ และบุคลากรจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่จะสามารพัฒนาการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี่นวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กอปรกับศักยภาพในด้านพื้นที่ของตลาดน้ำ 4 ภาค (ม่อนกระชาย) ที่มีความพร้อมรองรับในด้านการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าการเกษตร ที่จะสามารถสร้างวิชาชีพให้แก่ชุมชน สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้แก่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
ด้วยความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนของวิสากิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา (ม่อนกระชาย) นี้ จะส่งผลให้ชุมชนโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35477/feed/ 0 35477
นครนายก – ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงแม่น้ำนครนายกเข้าบ้านเรือนประชาชน https://policemagazine.news/2022/08/27/35470/ https://policemagazine.news/2022/08/27/35470/?noamp=mobile#respond Sat, 27 Aug 2022 06:25:06 +0000 https://policemagazine.news/2022/08/27/35470/ นครนายก – ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงแม่น้ำนครนายกเข้าบ้านเรือนประชาชน

ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันก่อให้เกิดน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองเกิดน้ำท่วมที่บ้านท่าทรายหมู่ที่ 5-6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับความเสียหาย ว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้งสองท่านได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

จากเหตุการณ์ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดมวลน้ำป่าไหลทะลักลงน้ำตกนางรอง-สาริกา-วังตะไคร้ และไหลลงสู่แมน้ำนครนายก ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองได้รับผลกระทบน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือน ท่วมสวนผลไม้ เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พล.ต.ต.สุรพล บุญมา (ผู้การแดง) นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร (เสี่ยอ๋อง)

ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ทั้งสองฝ่ายได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน หมู่ที่ 5-6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำนครนายก โดย พล.ต.ต.สุรพล บุญมา และนายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร ทั้งสองท่าน ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มมามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่าสิบหลังหลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

]]>
https://policemagazine.news/2022/08/27/35470/feed/ 0 35470