ยโสธร”จัดงานวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแห่งชาติและวันสตรีสากลประจำปี 2565″

ยโสธร”จัดงานวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแห่งชาติและวันสตรีสากลประจำปี 2565″
ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 8 เมษายน 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย ประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวแห่งชาติ และวันสตรีสากล ประจำปี 2565

นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 31 ตุลาคม2532 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ โดยให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและและวันที่ 4 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลและเป็นจุดสำคัญให้การรับรองเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุสตรีและครอบครัว
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัวรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว

โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 200 คน
มีกิจกรรมการนำเสนอเรื่องเล่าจากครอบครัวร่มเย็น การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ /ครอบครัวร่มเย็น/บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว/สตรีพิการ/และวุฒิบัตร อพม.และป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *