คุมประพฤติอุบลฯร่วมกับถาคีเครือข่าย จัด กิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนห้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๕

คุมประพฤติอุบลฯร่วมกับถาคีเครือข่าย จัด
กิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนห้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๕วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายศุภากร ประกอบวรกาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม


ตามที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทภารกิจในการควบคุมดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อให้อยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์และกติกาที่กำหนด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ กรมคุมประพฤติมีนโยบายการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟู ตามโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยดำเนินการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำกิจกรรม
การทำงานบริการสังคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ และลดพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมความมีวินัยจราจร ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสอดคล้องกับแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนแผน

พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยพิจารณาจัดสรรให้สำนักงานคุมประพฤติจำนวน ๒๕ แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาดป้าย และเครื่องหมายจราจร ทาสีขอบทางจราจร เครื่องหมายจราจร และปรับภูมิทัศน์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุบลราชธานี และ บริเวณถนนพิชิตรังสรรค์ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถมองเห็น
เครื่องหมายจราจรได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ทางหนึ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้กระทำผิดฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน


นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *