1 ธันวาคม 2022

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ7กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

1 min read

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ7กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

วันที่5 เม.ย.65 เวลา09.00น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานในในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ณ โรงแรมสุนีย์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ทั้งนี้ นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ว่า จากปัญหาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่า เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เด็กเตี้ย ผอม เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา

โดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานนฉันท์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหาร 7กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังได้มอบโล่ ให้กับ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ด้วย

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.