“ จ.อุบลฯ จัดยิ่งใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ด้านไม้ผล ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ”

“ จ.อุบลฯ จัดยิ่งใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ด้านไม้ผล ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ”

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอในสายส่งเสริมการเกษตรสายเอ ร่วมจัดงาน “ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ด้านไม้ผลเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สวนสังเวียนเสรี หมู่ 1 บ้านหนองผือ

ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และเกษตรกร ประมาณ 180 คน

ด้านนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นงานที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองจัดงานวัน Field Day รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ

การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ จุดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ด้านไม้ผล ในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และด้านอื่นๆ รวมจำนวน 7 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ คือ
1. สถานี “ไม้ผล” โดย สวนสังเวียนเสรี
2. สถานี “เพาะ”: เพาะพันธุ์เอง…ลดต้นทุน โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
3. สถานี “หมัก” หมักบ่ม…สะสมของดีไว้ใช้ โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
4. สถานี “ใส่” เลือกใส่ปุ๋ยให้พอดี…อย่างคุ้มค่า โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
5. สถานี “Fight” ป้องกันศัตรูพืช โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
6. สถานี“Stop” หยุดเผาทางการเกษตร โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
7. สถานี “เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” โดย ภาคเอกชนที่ร่วมงาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer / Young Smart Farmer ผลผลิตจากสวนผลไม้ในพื้นที่ จุดบริการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย นิทรรศการศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอ, นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ซึ่งจากการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ในครั้งนี้ทำให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการ ความเสี่ยง

และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกิจกรรมภายในงานดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *