3 ธันวาคม 2022

จ.แพร่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี เข็มที่ 1

1 min read

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (Kick off) ฉีดวัคซีน PfIzer เข็ม1 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีโดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานว่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแผนการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์(Pfizer) ๒ เข็ม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ ระหว่าง 12-18 ปีครอบคลุม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสังกัดโดยจะอนุโลมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปีด้วยนั้นคณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน โควิด-19 (Pizer)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ดังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ สังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
จังหวัดจังหวัดแพร่ มีจำนวนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น
27,130 คน มีนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจำนวน 22,612 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.35 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอฉีดวัคซีน จำนวน 4,518 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.65

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบที่ 1 จำนวน 9.960 โดส และทุกอำเภอในจังหวัดแพร่จะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2564 และได้ดำเนินการ Kick off ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจากโรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่หลังจากการกล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้พบปะและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนและการจัดฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ ผู้สื่อข่าวแพร่ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.