5 กรกฎาคม 2022

นครนายก จัดพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัด “โคกหนองนาโมเดล” ให้กับนายอำเภอเมืองนครนายก

1 min read

นครนายก จัดพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัด “โคกหนองนาโมเดล” ให้กับนายอำเภอเมืองนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพี่น้องประชาชนในตำบลดงละคร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

ที่ศูนย์เรียนรู้”โคกหนองนาโมเดลวัดดงละคร” หมู่ที่ 4 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ส่งมอบศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด “โคกหนองนาโมเดลวัดดงละคร” ให้กับนายอำเภอเมืองนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สรุปผลการดำเนินการพัฒนาพื้นที่วัดดงละคร ที่ว่างเปล่า ด้วยการนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่จัดรูปแบบตามภูมิสังคมในรูปแบบการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้เข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้าน และสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง

โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมให้มีความสำเร็จที่รวดเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ของวัด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับจังหวัด ในความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกับภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน โดยไม่ใช้งบของทางราชการ ถือเป็นความสำเร็จด้วยพลังศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน จากทุกภาคส่วน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับผู้ร่วมพิธีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่10 ภายในโครงการอีกด้วย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.