4 ธันวาคม 2022

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดเตรียมความพร้อมสร้างกอชั้งบ้านปลาด้วยทางมะพร้าวและต้นไม้ไผ่ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์สัตว์นํ้า จัดโดยโครงการสภาเด็กและเยาวชนคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2565

1 min read

ข่าว-ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดเตรียมความพร้อมสร้างกอชั้งบ้านปลาด้วยทางมะพร้าวและต้นไม้ไผ่ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์สัตว์นํ้า จัดโดยโครงการสภาเด็กและเยาวชนคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2565

ณ.คานเรือกลุ่มประมงพื้นบ้านตําบลคลองใหญ่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นําโดยอาจารย์ บัวภา จางวางแก้ว โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นํากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนคลองใหญ่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมโครงการสภาเด็กและเยาวชนคลองใหญ่ร่วมใจเตรียมกอสร้างชั้งบ้านปลาที่อยู่อาศัยพันธ์สัตว์นํ้า โดยมีกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลตําบลคลองใหญ่ให้การสาธิตการทํารูปแบบกอสร้างบ้านปลาที่อยู่อาศัยพันธ์สัตว์นํ้า โดยใช้ไม้ไผ่ยาว 10 กว่าวา ใช้ทางมะพร้าวมัดติดกับต้นไผ่ต้นละ 4 ทาง โดยใช้ปูนที่หล่อเป็นแท่นและใช้ยางรถจักรยานยนต์ใส่ลงไปในแท่นปูนเพื่อทําเป็นหว่งเอาไว้มัดติดกับโคนไม้ไผ่เพื่อจะให้ไม้ไผ่ตั้งตรงเพื่อจะให้ปลามาพักอาศัยในทางมะพร้าว และเพื่อจะให้ชาวประมงหรือนักตกปลามองได้เห็นชัดและได้ มีที่มัดเรือได้อีกด้วย เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ มีสิทธิในการมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน รู้จักป้องกันตัวเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นต้น

อําเภอคลองใหญ่ มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลทําให้มีความหลากหลายของระบบนิเวศต่างๆประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยการจับสัตว์นํ้ามาจําหน่ายตามตลาดสดแต่ปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่โดยการตัดทําลายป่าชายเลนบางส่วนและสัตว์นํ้ามีจํานวนที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆรวมถึงการทําประมงพื้นที่บ้านชาวคลองใหญ่ ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนคลองใหญ่จึงได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าใต้ท้องทะเลบริเวณอําเภอคลองใหญ่ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โดยจะมีนายอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานอีกด้วย โดยการทํากอสร้างการทําชั้งบ้านปลาซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอําเภอคลองใหญ่และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.