2 ธันวาคม 2022

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะเยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำวังโตนดป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

1 min read

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะเยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำจันทบุรี และลุ่มน้ำวังโตนดป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

วันนี้ ( 8 มิ.ย.65 ) ที่ฝายยางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายยางจันทบุรี ที่มีการปรับปรุงฝายยางที่ชำรุดขนาด ความยาว 34.50 เมตร / สูง 3.50 เมตร พร้อมอาคารควบคุมและอาคารประกอบ เพิ่มการบริหารจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำจันทบุรี และคลองภักดีรำไพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรบริเวณใกล้เคียงโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 35,000 ไร่ รวมป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนฝายยางสามารถยกตัวได้กว่าเดิมจะเป็นผลักดันน้ำลงคลองภักดีรำไพ ไม่ให้มวลน้ำที่เกินเข้ามาในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรี ลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจะจะเกิดน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองจันทบุรี

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเยี่ยมชมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำตรอกเสม็ด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ที่คาดว่าแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566 โดยจะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรกรรมของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงรวมประมาณ 13,500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขต ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม รวมทั้ง ตำบลเขาแก้ว และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้งของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี อีกทั้งในอนาคตโครงการชลประทานจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำตรอกเสม็ดไปยังคลองรำพันซึ่งจะเป็นน้ำเพื่อใช้ผลิตการประปา การอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรเกิดประโยชนในชุมชนอำเภอท่าใหม่ที่ขยายตัวออกมาถึงมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.