จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ สรุปคัดเลือก นายวิชัย วัฒนพงศ์ เป็นตัวแทนพ่อตัวอย่าง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565

จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ สรุปคัดเลือก นายวิชัย วัฒนพงศ์ เป็นตัวแทนพ่อตัวอย่าง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565

วันนี้ ( 7 มิ.ย.65 ) ที่ห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 ที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อ เทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชบิดาแห่งชาติ / รำลึกพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และประกอบกิจกรรมเพื่อพ่อ พัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง โดยปีนี้มีอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาคัดเลือกและมีเพียงอำเภอเดียวคืออำเภอแหลมสิงห์ที่ส่งรายชื่อ ประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้คณะกรรมการได้พิจารณาฯ คือนายวิชัย วัฒนพงศ์ ซึ่งคุณสมบัติของพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอาทิ เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา บุตร ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติ

ไม่แตกแยก เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีขอให้ผู้ส่งผลงานได้เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารเพื่อจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ระดับชาติได้พิจารณาต่อไป ซึ่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 นายวิชัย วัฒนพงศ์ จะเข้ารับรางวัลในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *