14 พฤษภาคม 2022

พ่อเมืองแพร่นำหน่วย พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1 min read

ข่าว/แพร่
พ่อเมืองแพร่นำหน่วย พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันนี้(12พ.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ เป็นประธานนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก โดยมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาด้านทันตกรรม การรักษาแพทย์แผนไทย จังหวัดแพร่นั้นได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 56 เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งเป็นการจัดบริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
นอกจากนี้จังหวัดแพร่ยังจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำส่วนราชการต่างๆ จำนวน 36 หน่วยงาน ลงพื้นที่มาให้บริการประชาชนเชิงรุกถึงในพื้นที่ และเป็นการเข้ารับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศล ให้การสนับสนุนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า และตำบลใกล้เคียง มีการแจกพันธุ์กล้าไม้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการตัดผม การสาธิตการฝึกอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ การจัดนิทรรศการ การซ่อมเครื่องมือการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร

ตำบลบ้านเหล่ามีจำนาน 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,230 คน 2,120 ครัวเรือบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีนางศิริพร สิทธิเศรษฐ เป็นกำนันตำบลบ้านเหล่า และสิบเอกวินัย เทพสาทร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ซึ่งมีความต้องการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4 โครงการคือ การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคอลงชลประทาน งบประมาณ 7,230,000 บาท , โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 5,200,000 บาท , โครงการเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ งบประมาณ 520,000 บาท และการขุดรอกห้วยน้ำฮอก งบประมาณ 500,000 บาท แต่ติดเรื่องของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ได้มาตอบโจทย์ความต้องการ คือ บางโครงการอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ บางโครงการต้องนำเสนอเข้าแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ติดตามของบประมาณมาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่…รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.