5 ธันวาคม 2022

ยโสธร#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดอบรมเกษตรกร#

1 min read

ยโสธร#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดอบรมเกษตรกร#

3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร นายณัฐวุฒิ สายชารีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และนายพลากร แก้วขวัญข้า อดีตนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนางวิไล ยูฮันเซ่นสหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า นับตั้งแต่สังคมไทยก้าวสู่สังคมทุนนิยมทำให้ทำให้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าและภาคการบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในทางกลับกันภาคการเกษตรกลับถูกลดบทบาทและความสำคัญลงกลุ่มชนชาวนาแบบดั้งเดิมได้หายไปจากสังคมไทยการผลิตภาคการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าการเติบโตของสังคมทุนได้ดึงดูดผู้คนเข้าสู่เมืองคนหนุ่มสาวอพยพแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและการค้าทิ้งไว้แต่เด็กคนก่อนวัยชราและคนวัยชราดำรงชีวิตอยู่ด้วยการใช้พื้นดินที่มีอยู่ทำการเกษตรเลี้ยงตนเองปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างที่กินได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนักขยันและอดทนจนกลายเป็นรูปแบบผลิตเกษตรผสมสารเพื่อการยังชีพบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้และมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งเงินจากลูกหลานที่เข้าไปทำงานในเมือง

เกษตรผสมผสานที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างง่ายๆแบบเกื้อกูลสามารถนำวัสดุเหลือใช้ในการผลิตไปใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่ง โดยในการประชุมครั้งนี้มีการให้ความรู้การวางแผนการผลิตแบบผสมผสานการทำเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแนวทางการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรผสมผสานและการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปโดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.