3 ธันวาคม 2022

ยโสธร”อบรมวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”

1 min read

ยโสธร”อบรมวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”

ที่โรงแรมเดอะ กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร ร่วมกับ 6 หน่วยงาน เปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่าง 27-29 เมษายน 2565 นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมประชาธิปไตยขยายผลต่อในระดับอำเภอ จำนวน 31 ราย

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรมีเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกอบรม ได้แก่ นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ พัฒนาการอำเภอค้อวัง นายรัฐภัทร์ ซีซอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทั้งนี้อำเภอกุดชุม ได้มอบหมายนายทนงศักดิ์ สายชารี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน/ดีเจ.ประชาธิปไตย เข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้นำไปถ่ายทอดต่อให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส ปชต)ในระดับต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.