จ.อุบลฯ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร(อุทกภัย)ด้านพืช ปี 2564

จ.อุบลฯ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร(อุทกภัย)ด้านพืช ปี 2564

5เมษายน2565 นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วม จัดงานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร(อุทกภัย)ด้านพืช ปี 2564 ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ และ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร(อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564 ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์

จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 8,054ราย พื้นที่เสียหาย ข้าว จำนวน57,708.75 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 3,794.75 ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ จำนวน 62.25 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย จำนวน61,565.75 ไร่ โดยมีวงเงินขอรับความช่วยเหลือจำนวน85,095,318.00 บาท (แปดสิบห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

โดยนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 และมีมติให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้ความช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตราดังนี้ ข้าว ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 4,048 บาท โดยขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร(อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564 ในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ,การมอบสารปรับปรุงดินและพันธุ์ไม้ การจัดนิทรรศการของ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนเกษตรกรจาก 11 อำเภอที่ประสบภัยฯเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *