3 ธันวาคม 2022

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และบริจาคโลหิต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

1 min read

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และบริจาคโลหิต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

วันนี้ ( 26 ก.พ.65 ) ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี ต.พลับพลา อ.เมือง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์”พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ อันจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนโดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียริขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ทั้งนี้ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกในป ระเทศไทย ได้แก่ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459

และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นการยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบัน
โดยการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ จังหวัดจันทบุรีมีพิธีถวายพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมี่นพิทยาลงกรณ์”พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” / กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ / สมาชิกร่วมบริจาคโลหิต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.