4 ธันวาคม 2022

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รับฟังข้อเท็จจริงและความคืบหน้าการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ที่ประชาชนคัดค้านการสำรวจ

1 min read

บ่ายวันที่ ( 1 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจารึก ศรีอ่อน / รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯนำคณะรับฟังข้อเท็จจริงและความคืบหน้าการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ พื้นที่ ต.พวา และ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว ของบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัดที่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีหลากหลายสาขาอาชีพร้องคัดค้านการสำรวจมาแล้วหลายครั้งทั้งในระดับจังหวัด และส่วนกลาง

 

โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและสรุปข้อมูลที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้รับหนังสือขอคัดค้านและขอให้ยุติการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำฯ จากประชาชน รวมทั้งสิ้น 58,835 ราย ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย ทราบ พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจ้งว่า คำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ทองคำที่จังหวัดจันทบุรี เป็นคำขออาชญาบัตรพิเศษที่ ๘-๙/๒๕๔๙ ของบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด ที่ตำบลพวาและตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นคำขอที่ยื่นไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ดำเนินการต่อตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ. 2560โดยกำหนดให้ต้องมีการปิดประกาศคำขออาชญาบัตรพิเศษในที่สาธารณะต่าง ๆเพื่อสร้างความโปร่งใส

และในกรณีนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นซึ่งในการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ คำขอจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖0 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 14 หน่วยงาน 7 กระทรวง และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอีกจำนวน 6 ท่าน ซึ่งจะต้องร่วมกันพิจารณาคำขออาชญาบัตรพิเศษดังกล่าว ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคำนึงถึงดุลยภาพทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนด้วยความรอบคอบก่อนมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวให้ทำการสำรวจแรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.