1 ตุลาคม 2022

ยโสธร”ร พ. กุดชุมเปิดอบรมโครงการ”รักเหนือรัก” ที่ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 min read

ยโสธร”ร พ. กุดชุมเปิดอบรมโครงการ”รักเหนือรัก”
ที่ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น นายดุสิต สุทธิประภา รักษาการนายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอกุดชุม ด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก”ในระดับ ศีล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พญ.นันทิยา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม ในนามกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์ของโครงการในการอบรม-เพื่อพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีศีล 5

มี”รักเหนือรัก”-พัฒนาผู้นำเป็น”ต้นแบบ”ครูสอนศีล5 ที่มี”รักเหนือรัก”ให้คนตรงหน้าในเวลาปัจจุบัน –บุคลากรและผู้เข้าอบรมไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ แข็งแรง มีความสุข อายุยืนยาว โดยได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้อำนวยการองค์กรบ้านเกื้อรักและครูสอนศีล 5 เป็นวิทยากร เปิดอบรม 3 วัน10-12 มีนาคม 2564 เป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขอำเภอกุดชุม จำนวน 30 คน ภาคีเครือข่ายผู้สนใจจากอำเภอกุดชุมและนอกเขตอำเภอกุดชุมจำนวน 20 คน รวม 50 คน

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.