1 ธันวาคม 2022

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมเวทีจัดทำแผนหมู่บ้าน และมอบถุงยังชีพ

1 min read

ข่าว/อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมเวทีจัดทำแผนหมู่บ้าน และมอบถุงยังชีพ

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วม นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นาย อบต.ไม้รูด สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนางสาวรัตนกุล ตาเม่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ ร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนระดับหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพ ณ บ้านไม้รูด หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง พริก คะน้า มะเขือยาว และบวบ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในเวทีประชาคม เพื่อเป็นการส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนภายในหมู่บ้าน เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการ ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

แผนพัฒนาหมู่บ้าน คือ เครื่องมือที่หมู่บ้านใช้เป็นแนวทางในการรวมตัวกันในการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหมู่บ้าน ภายใต้การบูรณาการข้อมูล ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ โดยผ่านการประชุมหมู่บ้าน ดังนั้น แผนพัฒนาหมู่บ้านจึงเป็นแผนที่เกิดจากความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและเป็นบันไดขั้นแรกของการเชื่อมต่อไปยังแผนพัฒนาทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้บูรณาการจัดท าร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกพื้นที่

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.