27 มีนาคม 2023

ยโสธร”พัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมอบรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

1 min read

ยโสธร”พัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมอบรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง


ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของนายพิสัย กาลจักร บ้านสองคอนหมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอกุดชุม มีนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้นำเครือข่ายชุมชน การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้เปิดการอบรม 3 วันคือตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกิจกรรมในวันแรกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและการตัดสินใจ การถอดบทเรียนจากโครงการโก่งธนู จังหวัดลพบุรี เพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของชุมชนตนเองสำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่แปลงนาครัวเรือนต้นแบบบ้านหนองเรือตำบลกุดชุม

อำเภอกุดชุมและในเวทีแห่งนี้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้และประสบการณ์ เช่น นายพิสัย กาลจักร และนายสุริยา หงส์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพัฒนาที่ดินประจำปี 2563 มีนายพลากร แก้วขวัญข้า นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นผู้ร่วมเสวนาและวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านสองคอน หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยมีนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ได้รับมอบหมายจากนายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในการเปิดกวยและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด บริเวผรวัดบ้านสองคอน และมีนางสาวนวลศรี มาลี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่รจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

// พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.