28 สิงหาคม 2022

นครนายก – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ

1 min read

นครนายก – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ เพื่อนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายผล โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนจำนวน 54 แห่งรวมเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น 199 ชุด

ที่ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ

เพื่อนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับขยายผล ซึ่งทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับจังหวัดนครนายก เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 54 แห่ง รวมเมล็ดพันธุ์จำนวน 199 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียน และครูเข้าร่วมในพิธีรับมอบโดยพร้อมเพรียงกัน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.