28 สิงหาคม 2022

จ.จันทบุรี จัดงาน”ภูษาศิลป์ ถิ่นจันทบูร”และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ องค์ความรู้ลวดลายผ้าประชาสัมพันธ์ผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี

1 min read

จ.จันทบุรี จัดงาน”ภูษาศิลป์ ถิ่นจันทบูร”และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ องค์ความรู้ลวดลายผ้าประชาสัมพันธ์ผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 27 ส.ค.65 ) ที่ชั้น G ห้างสรรถสินค้าโรบินสันไลท์สไตล์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรม”ภูษาศิลป์ ถิ่นจันทบูร” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ลวดลายผ้า “ภูษาศิลป์ ถิ่นจันทบูร” โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีและมอบต้นแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี คือ “ผ้าราชวัตรจันทบูรลายปัจจันทบูร” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นลวดลายผ้าและผืนผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีตลอดจนผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างวงกว้าง ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าประจำจังหวัด พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัลการประกวดบทความหัวข้อความรักของแม่แก่เยาวชน 3 ระดับ

มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความสำคัญกับการรณรงค์แก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันข่าวสาร ภายในงานมีการแสดงและจัดจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและการแสดง“เท่งตุ๊ก” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีงานจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.