26 กรกฎาคม 2022

นครนายก – โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

1 min read

นครนายก – โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๒๐ วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙ คน จาก ๔ อำเภอ ในจังหวัดนครนายก ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

การนี้ พระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ได้เป็นผู้บรรพชาเป็นสามเณรให้กับผู้สมัครร่วมโครงการฯ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. สามเณร ๙ รูป ได้เข้าไปยังอุโบสถ โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ถือเป็นพิธีที่สำคัญยิ่ง ที่จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ขอสมัครเข้าร่วม เพื่อบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสมคุณงามความดี สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.