5 ธันวาคม 2022

ยโสธร”อบรมหลักสูตรการจัดการเชิงผลลัพธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคด้วยกลไก พชอ.”

1 min read

ยโสธร”อบรมหลักสูตรการจัดการเชิงผลลัพธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคด้วยกลไก พชอ.”

ที่ห้อง ประชุมโรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม 9 มิถุนายน เวลา 13.00 น.นายธีระพงษ์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดอบรม หลักสูตรการจัดการเชิงผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ด้วยกลไก พชอ.และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้นายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้กล่าวว่า การอบรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายคือประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองและเชื่อมโยงระบบบริการกับชุมชนและท้องถิ่นโดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่พ.ศ 2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีผลบังคับใช้ควบคุมทุกอำเภอทั้งประเทศ จังหวัดยโสธรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านประเด็นสุขภาพอำเภอมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอำเภอละ 2/ 3 ประเด็นโดยในปีงบประมาณ 2565 ได้ใช้กลไก พชอ.ในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาโควิด 19 การดูแลประชากรในกลุ่มเปราะบางและมีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ระดับ

ได้แก่ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประเด็นพัฒนาคุณภาพแบบปฐมวัย ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน การอบรมในวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดอบรมคณะกรรมการให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเชิงผลลัพธ์และการประเมินผล ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารนักวิชาการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการ พชอ.อำเภอๆละ 7 คนรวม 84 คนโดยมีวิทยากรท่านอาจารย์ไพโรจน์พรหมพันธุ์ใจ จากสำนักงานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและทีมวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีรูปแบบกาบรรยายและเข้ากลุ่มระดมสมองเพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้กับบริบทปชอ. ทั้ง 9 แห่งของจังหวัดยโสธร

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.