3 ธันวาคม 2022

นครนายก – มศว.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ “Tobacco : Protect the environment”

1 min read

นครนายก – มศว.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ “Tobacco : Protect the environment”วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ “Tobacco : Protect the environment” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว. กล่าวรายงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พลังงานจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ผู้แทนบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(จำกัด)มหาชน ผู้แทนสถานีบริการน้ำมันและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน
ทั้งนี้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้องค์กรอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดคำขวัญว่า ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ“Tobacco : Protect the environment”ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจโดยมีการประมาณการว่าความสูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูบบุหรี่นั้นมีมูลค่าสูงถึง 3.5 แสนล้านบาทต่อปี เทียบเท่ากับ ร้อยละ 2.1 ของ GPD ทั้งนี้ ก้นบุหรี่ที่มีส่วนผสมของพลาสติกที่ย่อยสลายยากแล้ว ยังมีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ปนเปื้อนลงสู่ดิน โดย 70 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง โดยในแต่ละปีบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านมวน ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม จัดเป็นขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดและเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุดบนชายหาด และในแต่ละปีพื้นที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ทั่วโลกถูกแผ้วถางเพื่อการเพาะปลูกและบ่มใบยาสูบ ดังนั้น มาตรการควบคุมการสูบบุหรี่จึงดีต่อทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โทษของบุหรี่ใช่แค่เพียงผลต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ข้อมูลจากหลายฝ่ายทำให้พบว่า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในทุกขั้นตอนยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นั่นหมายความว่า ไม่เพียงแต่ผู้สูบบุหรี่เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ แต่คนรอบข้าง สังคมโดยรวมก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงสร้างภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครนายก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ที่ได้มาตรฐานในรูปแบบใหม่ ที่สถานีบริการน้ำมันและคาเฟ่อะเมซอน เป็นการบูรณาการ การควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างยั่งยืน ศูนย์การแพทย์ มศว. จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 ขึ้น ภายในงานมีการมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ หน่วยงาน สถานประกอบการปลอดบุหรี่ดีเด่น หน่วยงานสนับสนุนบริการเลิกบุหรี่ดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ การแสดงชุดปกป้องเยาวชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม เสวนาร่วมสร้างสรรค์ นครขุ่นด่านสู่การเป็น นครไร้โรคอย่างยั่งยืน และการแถลงข่าวนครนายกโมเดล “สถานีบริการน้ำมันปลอดบุหรี่”เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.