1 ธันวาคม 2022

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .

1 min read

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ร่วมดำเนินกิจกรรม

โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมอบหมายให้อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมมาภิบาล

มีการให้ความรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. กองทุนชุมชนเพื่อประชาชน โดยประชาชน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
3. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เทคนิคการทำเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 25 คน ได้แก่ สมาชิกผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะสมุย และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.