1 ธันวาคม 2022

นครนายก สนง.พัฒนาชุมชน จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนฯ ของจังหวัด

1 min read

นครนายก สนง.พัฒนาชุมชน จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนฯ ของจังหวัดวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้มาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของจังหวัด โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี ในพิธี ได้มีการมอบทุนให้กับเด็ก ที่ขอรับทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 14 ทุนๆละ 1,500 บาท และยอดเงินผ้าป่าที่ได้จากภาครัฐและเอกชน ประชาชนในจังหวัดนครนายก รวมยอดทั้งสิ้นจำนวน 239,999 บาท โดย ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบเงินจากประธานในพิธี


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เพื่อมุ่งช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ในชนบทที่ยากจนทั่วประเทศให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ และในปีพ.ศ.2536 กองทุนฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยพระ

มหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ส่งผลให้กองทุนได้รับการสนับสนุน ทั้งทางภาครัฐและเอกชน แต่เนื่องจากเด็กในชนบทมีจำนวนมาก การดำเนินงานพัฒนาเด็กจำเป็นต้องแสวงหาเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยจึงอนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้มาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

ของจังหวัด ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดนครนายก มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,997,902.60 บาท ซึ่งการจัดการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดบริจาคเงินทั้งสิ้นจำนวน 239,999 บาท โดยการจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้


เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.