สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์


ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายสิทธิพร ปานใจ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ อนุมัติแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิตผลเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สำนักงานเกษตรจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน สหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์ ซึ่งในการจัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานข้อสังเกตผู้สอบบัญชี ข้อมูลการวิเคราะห์สหกรณ์จากนักการเงินประจำจังหวัดมาพิจารณากำหนดแนวทางการ ตรวจการสหกรณ์ ร่วมกัน

ซึ่งในการจัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร ปานใจ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายพิษณุ รักษากลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ในครั้งนี้ ต้องกำหนดให้มีการชี้แจงระบบการตรวจการสหกรณ์ การวิเคราะห์สถานภาพ ความเสี่ยงของสหกรณ์ข้อสังเกตตามรายงานการสอบบัญชีประจำปี ที่สำคัญคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์โดยพิจารณาสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริต สหกรณ์ที่มีเรื่องร้องเรียน และสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดข้อบกพร่อง

!!!!! ต้อย รอบรั้วภูธร0619782952!!!!!


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *