6 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาจากสาธารณภัย ให้ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาจากสาธารณภัย ให้ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา 09.30 น.วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกลยุทธ์การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะอากาศ ,สถานการณ์น้ำ ,แผนการเพาะปลูก ,สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5) และมีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ,สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในส่วนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้มีแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี พ.ศ.2565

รวมถึงเสนอแผนเผชิญเหตุปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมประกาศฯ ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาดช่วงฤดูแล้ง
ผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปต่อไป

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน
cr: ก้า วิฌศษ นันทศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.