นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.รอ.เปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง วัดบ้านหนองขุมเงิน บ.หนองขุมเงิน ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…

นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.รอ.เปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง วัดบ้านหนองขุมเงิน บ.หนองขุมเงิน ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.จันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่บริเวณวัดบ้านหนองขุมเงิน หมู่ที่๘ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง 2565 กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำปะปาหมู่บ้าน มีนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัด นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย นายไพบูรณ์ นาทองคำ นายก อบต.โพธิ์ศรีและจิตอาสาอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติงบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน จัดซื้อจัดจ้างท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้วยาว๑,๖๕๐ เมตร ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว๑๖๕๐ เมตรรวมความยาว ๓,๓๐๐ เมตร /อบจ.สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่ม/อบต.โพธิ์ศรีสนับสนุนงบประมาณวางระบบกระจายน้ำเข้าสู่รายครัวเรือน/ประชาชนพร้อมจิตอาสาในพื้นที่ร่วมปรับเกลี่ยดินฝังกลบท่อประปา

นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.รอ. กล่าวเปิดกิจกรรมอาสาต้านภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การแก้ไขปัญห าภัยแล้งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ไว้ว่า ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสนา รวมศิริ//รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *