5 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรี วางมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด และ สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนเมืองจันท์ ปลอดโควิด – 19 พร้อมออกประกาศวันเก็บผลผลิต และเปอร์เซ็นต์น้ำหนักก่อนเก็บผลผลิต

1 min read

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกประกาศจังหวัด เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกร ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยมีประกาศ ดังนี้ ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน (ตัดได้แต่นำไปตรวจก่อนตัด – พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 / พันธุ์ชะนี และพันธุ์พวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 / พันธุ์หมอนทอง วันที่ 25 เมษายน 2565 และประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ดังนี้พันธุ์กระดุมไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง / พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง / พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง / พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งต่ำกว่านี้ ถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน

หากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน พ่อค้าคนกลาง หรือ ผู้มีอาชีพตัดทุเรียน ผู้ใดจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าข่ายความผิดโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ รวมทั้งผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือสาระสำคัญ ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น จะมีความผิดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.