3 ธันวาคม 2022

ตราด/เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จํานวน 60 คน

1 min read

ตราด/เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จํานวน 60 คนตราด/เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จํานวน 60 คน เมื่อเวลา 14.00น.

บ่ายวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ศาลาวัดอรุณราษฎร์พัฒนา บ้านเจ๊กลัก ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน นาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รู้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด นาวาเอก ชัยวัฒน์ พัฒนะพันธ์ นายทหารประจําส่วนสนับสนุน .ศปชด.กปช.จต.พร้อมด้วยฝ่ายปกครองกํานัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสถขอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพบ้านหว่งโสม เข้าร่วม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมทีมวิทยากรจากชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพบ้านหว่งโสมโดยมีประชาชนในตําบลคลองใหญ่ใน 3 ตําบลชายแดนของอําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 60 คน โดยใช้เวลาการฝึกอบรมจํานวน 3 วันระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ด้วยกัน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ที่ 1/2565 ให้หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชน ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรักหวงแหนพื้นที่ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เพื่อให้มีการผนึกกําลังประชาชนป้องกันชายแดนที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างด้านการป้องกันหมู่บ้าน มีการจัดระบบ หมวด หมู่ และการแบ่ง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ การออกภาคสนาม การฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมายได้ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.