3 ธันวาคม 2022

อ.คลองใหญ่ คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565

1 min read

อ.คลองใหญ่ คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายขจิตเวช แก้วน้อย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้าอําเภอคลองใหญ่

ปล่อยแถวรถรณรงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อส. โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาลตําบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ชุดรักษาความปลอดภัย ชุดปฎิบัติการที่ 23 เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 2 จุด หน้าโรงเรียนบ้านเนินตาล และสามแยกไฟแดงทางเข้าไม้รูด เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของการขับขี่ยานพาหนะลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้คำขวัญว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน อ.คลองใหญ่ โดยนายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมต้องลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และลดจำนวนผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้นบนท้องถนนลงน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกมาตรการ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตั้งจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชนขึ้นตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละอำเภอ

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและมีสติตลอดเวลาเมื่อขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

จริงจัง ของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.