4 ธันวาคม 2022

กระทรวงศึกษาธิการ/… กระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชม และ แสดงความยินดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในโอกาสครบ 10 ปี ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น สามารถสร้างเด็กวิทย์ไทยมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมหนุน ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

1 min read

กระทรวงศึกษาธิการ/…
กระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชม และ แสดงความยินดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในโอกาสครบ 10 ปี ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น สามารถสร้างเด็กวิทย์ไทยมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมหนุน ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

เมื่อเวลา 08.00-09.00 ตามเวลาประเทศไทย และ 10.00-11.00 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 งานครบ 10 ปี ความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับประเทศญี่ปุ่น งานดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น หน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนของโรงเรียน Super Science High Schools และสถาบัน KOSEN ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในงานมีการบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano (ฮิโรชิ อามาโนะ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน รวมทั้งมีการนำเสนอผลความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น และการนำเสนอผลความสำเร็จของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวความตอนหนึ่งว่า “ดิฉันขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสครบ 10 ปี ความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับประเทศญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการขึ้นมากมาย โครงการ Super Science High School และสถาบันโคเซ็น (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น การจัดการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น Thailand-Japan Student Science Fair มหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านไอซีที ญี่ปุ่น Thailand-Japan Student ICT Fair การแข่งขันการออกแบบเกมส์ในรูปแบบทีม Thailand-Japan Game Programing Hackathon ที่สนับสนุนโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น JICA โครงการ SAKURA Science Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยโออิตะ รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นร่วมกับ Japan Foundation ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง การวิจัย รวมถึงได้เพื่อนใหม่ เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของทั้ง 2

ประเทศ”สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมากมาย กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านการศึกษาดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้ง 2 ประเทศ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันในเกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับความทุ่มเทในความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ Super Science High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกโรงเรียน มีความร่วมมือทางวิชาการโดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Super Science High Schools ของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 โรงเรียน และสถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 สถาบัน และได้จัดส่งนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยายศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวน 46 คน ในระยะจากนี้ต่อไป การดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจะยังคงดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ และอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนานักเรียน โดยปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาบรรลุผลสำเร็จนั้นคือ การมีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้น ระยะยาว การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (On-line) และออนไซต์ (On-site) การแลกเปลี่ยนครูทั้งระยะสั้น และระยะยาว

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.