จังหวัดแพร่ จัดงานแถลงข่าวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ

โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในงาน ประกอบด้วย ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ ส่วนราชการจังหวัดและอำเภอของจังหวัดแพร่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
และในวันนี้ มีกิจกรรมการแสดงการทำอาหารไทยชั้นเลิศระดับ Michelin 2 ดาว โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟผู้นำเสนอตำรับอาหารไทยผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านที่หลากหลาย ที่มาพร้อมกับแบรนด์ ‘Heaven Cuisine’ จังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล เพิ่มช่องทางการตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศและตลาดออนไลน์ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารของจังหวัดแพร่ สู่ระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ในจังหวัดแพร่ จำนวน 242 ผลิตภัณฑ์
โดยมีกิจกรรม ดำเนินการดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อยที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร สู่ระดับสากล

ทั้งนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จะทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ได้ยกระดับสู่สากล เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ ดีขึ้นทั้งในระบบ Offline และ Online ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ แพร่ รายงาน

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *