1 ธันวาคม 2022

นครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ น้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดพราหมณี พระอารามหลวง

1 min read

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่ขอพระราชทาน โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เวลา 14.00 น. พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง พร้อมพระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นอาสนะสงฆ์ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ฯ จากนั้นเปิดกรวยดอกไม้ ประธานรับผ้าพระกฐินอุ้มประคองยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธีอุ้มประคองผ้าพระกฐินประนมมือ นำผ้าพระกฐินไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าอาสนะสงฆ์ตรงพระรูปที่ 2 ประธานจุดธูปเทียน เครื่องสักการะพระรัตนตรัย ประธานยกผ้าพระกฐินประคองประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานแล้วกล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์กระทำพิธีอุปโลกนกรรมและลงครองผ้า ประธานถวายบริวารกฐินแด่ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง คณะผู้บริหาร กรรมการ ป.ป.ช. เข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบทุกรูป จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครนายก ประกาศยอดเงินที่มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบบำรุงบวรพระพุทธศาสนา รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,073,914.34 บาท และพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสนับสนุนบำรุงการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดพราหมณี,โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี,และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีวัดพราหมณี

สำหรับวัดพราหมณี พระอารามหลวง ก่อสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.2439 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2446 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.2555 ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พุทธศาสนิกชนเป็นที่ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่ศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ สามเณร และโรงเรียนวัดพราหมณี ระดับประถม ปัจจุบันวัดพราหมณี พระอารามหลวง มี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.