4 ธันวาคม 2022

แพร่ ถ่ายโอน รพ.สต.ไปสังกัด อบจ. แพร่ ภารกิจกระจายอำนาจแห่งแรกของประเทศ

1 min read

เวลา 09.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา การกระจายอำนาจ เวทีชี้แจงแนวทางทิศทางดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.)ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีบุคคลากรประจำ รพ.สต.ในจังหวัดแพร่จำนวน 119 แห่ง ร่วมรับฟังและซักถามทำความเข้าใจที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ โดยมี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข นางปริมพร อ่ำพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายทองดี มุ่งดี ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว ร่วมให้ข้อมูล

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขกล่าวว่า แผนกระจายอำนาจฉบับ 1 ต่อฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ระบุ ให้มีทางเลือกถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด อบจ.ได้ ทำให้มีผลบังคับใช้จนปัจจุบัน รพ.สต.ต้องถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติหลังเห็นชอบมีผลบังคับใช้ในทันที ไม่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถรับถ่ายโอน ไปยัง อบจ. อบต. และเทศบาลได้ทันที่ ซึ่งในวันนี้มีการจัดเวทีให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ อัตราเงินเดือน และงบประมาณบริหารจัดการ ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยยึดหลักโครงสร้างเงินเดือนที่ใช้เกณฑ์ กพ. มาใช้เกณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะย้าย อสม.มาด้วยตามระบบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การถ่ายโอนดังกล่าวระบบสาธารณสุขมูลฐานจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมมาจากการเก็บรายได้ของท้องถิ่นทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ รายงานข่าวใน อบจ.แพร่พบว่า มี รพ.สต.ที่สมัครใจจะโอนในชุดแรกกว่า 60 แห่งใน 119 แห่งแล้วขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นแผนงานจากนโยบายของ อบจ.แพร่ที่มีการนำมาหาเสียงก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วโดยจะมีการต่อยอดด้านสุขภาพด้วยการตั้ง รพ.แพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภายใต้สังกัด อบจ.อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ แพร่ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.