1 เมษายน 2023

เกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด-19 ผ่านเกษตรอำเภอ และตัวแทนเกษตรกร

1 min read

บ่ายวันที่ ( 10 ก.ย.64 ) ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แต่เนื่องปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นจำนวนมาก และแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องจากการจัดงานรวมพล อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับวิธีการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร คำแนะนำ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ ฯ มีเอกสารวิชาการ แผ่นพับ พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า หรือวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ไว้ให้บริการแก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด และจัดตั้งจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 10 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการ เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.