28 สิงหาคม 2022

นครนายก พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

1 min read

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองเหมือง พลตำรวจตรี อิทธิพร โพธิ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพันตำรวจเอกทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานราชการ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ผู้นำชุมชน ,ราษฎรบ้านคลองเหมือง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ด้วยสถานีตำรวจเมืองนครนายก ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรับรู้ปัญหา พิษภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหา พิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด การบำบัดรักษาและการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหาได้รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสังคม การบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืนและครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และบำบัดยาเสพติด โดยมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข้ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.