1 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” และกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามลำน้ำคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1 min read

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน และกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามลำน้ำคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณสะพาน ลำห้วยเหนือ บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงษ์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน และกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามลำน้ำคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณสะพาน ลำห้วยเหนือ บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย การทาสีสะพานลำห้วยเหนือ การลอกผักตบชวา เพื่อลดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลสะดวก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ทางธรรมชาติ ที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่ง โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งมวล ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด อีก ด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.