4 ตุลาคม 2022

นครนายก อาชีวะประชันฝีมือแข่งขันทักษะหาตัวแทนระดับภาค เพื่อก้าวสู่ระดับชาติ 29 มีนาคม 2564

1 min read

นครนายก อาชีวะประชันฝีมือแข่งขันทักษะหาตัวแทนระดับภาค เพื่อก้าวสู่ระดับชาติ 29 มีนาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนระดับภาคไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติต่อไป

วิทยาลัยเทคนินครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 โดยมีนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานว่า ในปีการศึกษา 2563นี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่แข่งขันฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยกระจายพื้นที่จัดการแข่งขันฯ ไปยังสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง รวม 23 สถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกิจกรรมการแข่งขันฯ แบ่งออกเป็น 72 ทักษะ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน 18 ทักษะ ใน 7 แผนกวิชา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสแสดงออกด้านความรู้ และความสามารถตามความถนัด และคัดเลือกตัวแทนจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.