5 กรกฎาคม 2022

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจตำรวจตระเวนชายแดดที่ 4407 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ได้แก่ ชุดเฝ้าตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4407 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 หมวดหน่วยเฉพาะกิจ ปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 42 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1304 รวมทั้งสิ้น จำนวน 89 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ปกป้อง รักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติ

ต่อมาได้เดินทางไปยังวัดโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในการนี้พระสงฆ์ ได้ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดโต๊ะโม๊ะ เป็นวัดหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี 2521 โดยประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2536 ได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างศาลาศิลปาชีพ เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้าน เช่น การทอผ้าไหม การจักสานย่านลิเภา และการเเกะสลัก ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ณ ศาลาทรงงานวัดโต๊ะโมะ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และมีสมาชิกศิลปาชีพที่ยากจนเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินทำกิน จึงมีพระราชดำริให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน โดยจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ 3 – 5 ไร่

โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะ ได้มอบเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ นายบุญเหลือ เดชกุลรัมย์ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ามาบุกเบิกการทำกินในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน และมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในพื้นที่ ซึ่งความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้พระราชทานสมญานามว่า “ทหารเสือ”

จากนั้นได้พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคิริน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานลิเภา กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มปักผ้า กลุ่มถักโคร์เชท์ และโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.