3 กันยายน 2022

นครนายก พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

1 min read

นครนายก พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลเขาพระ จัดพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายพงศ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เป็นประธานในพิธีโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธีรพงศ์ ตาดเล็ก ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ผู้นำชุมชนเครือข่ายครูฝายมีชีวิต และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเขาพระ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานจำนวนมาก
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลัง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน จึงมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 68 ฝาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.