28 มีนาคม 2023

จ.จันทบุรีมอบแนวทางมาตรการส่งออกผลไม้คุณภาพแก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ เตรียมพร้อมสู่ฤดูกาลส่งออกผลไม้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคสะอาดปลอดภัยโควิด

1 min read

จ.จันทบุรีมอบแนวทางมาตรการส่งออกผลไม้คุณภาพแก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ เตรียมพร้อมสู่ฤดูกาลส่งออกผลไม้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคสะอาดปลอดภัยโควิด

วันนี้ ( 9 ก.พ.64 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิต ปี 2564 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบาย ในการส่งออกผลไม้ และรับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ที่จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางบนมาตรฐานหลักความสะอาด ปลอดภัย ทั้งการผลิตภายในสวน ที่เน้นมาตรฐาน GAP และการป้องกันโควิด – 19 / การบรรจุหีบห่อและคัดแยกของผู้ประกอบการส่งออก (ล้ง) ตามมาตรฐาน GMP และการป้องกันโควิด / และสุดท้าย การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ที่ต้องสะอาดทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น

โดยการประชุม เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด -19 และแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 2 รุ่น คือภาคเช้า จำนวน 277 คน และภาคบ่าย จำนวน 224 คน เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภคตะวันออก ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกผลไม้ ตลอดจนปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้ให้ความรู้เรื่องแนวทางการตรวจและออกใบรับรองอนามัยพืชเพื่อการส่งออก (PC) ขั้นตอนการส่งออกผลไม้ตามข้อตกลงพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน การปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ: 9047 – 2560 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง การดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพและสวมใช้ใบรับรอง ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกผลไม้ในฤดูกาลผลิตปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถส่งออกผลไม้ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน GAP/GMP สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และประเทศไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.