2 ธันวาคม 2022

นครนายก – พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2564

1 min read

นครนายก – พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปีพุทธศักราช 2564

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 29 ม.ค.2564 เวลา 14.00 น. ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการ ที่ได้รับตราตั้งเจ้าอาวาส อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้

1.พระชาญ ฉายา ปุญญวีโร อายุ 70 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ประโยค 1-2 วัดโสภาประชาสรรค์ ตำบลศรีนาวา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสภาประชาสรรค์

2.พระสมปอง ฉายา ถิรปัญโญ อายุ 60 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.อธ.เอก วัดกลางดอน ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางดอน

3.พระครูใบฎีกา อุเทน ฉายา ฐานธัมโม อายุ 34 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร

4.พระณัฐพล ฉายา วิสุทธาจาโร อายุ 48 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดเขาน้อยหินกอง ตำบลสาริกา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยหินกอง

5.พระเสนาะ ฉายา นิติสาโร อายุ 49 พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดกระดาน ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระดาน

6.พระครูวินัยธร ทวน ฉายา จารุธัมโม อายุ 78 พรรษา 36 วิทยฐานะ น.ธ.โท วัดสบกเขียว ตำบลหนองแสง เขต 2 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสบกเขียว

7.พระสติม ฉายา จตุตมโล อายุ 63 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด-นาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมเพชร

8.พระวัชรพงศ์ ฉายา ฐานวโร อายุ 37 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง เขต 1 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวลิงใน

9.พระรชตะ ฉายา มวิโก อายุ 53 พรรษา 8 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดจันทร์เรือง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์เรือง

10.พระไพรัตน์ ฉายา โฆสคุโน อายุ 37 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดห้วยสงคราม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยสงคราม

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.