10 กรกฎาคม 2022

นาย ณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเข้ารับฟังเรื่องแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด

1 min read

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นาย ณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเข้ารับฟังเรื่องแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะตรวจแรงงานแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบังคับใช้แรงงานหรือบริหารและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมและรับฟัง ได้แก่ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ในทั้งนี้ได้การต้อนรับ จาก คุณ เกรียง ธีระนิธิ รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหารบริษัทโกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด และ พนักงานของบริษัทให้การร่วมต้อนรับ
ร่วมประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มี แรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์ บริเวณ โรงงาน บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (สหฟาร์ม) ท้องที่ ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน ซึ่งมีพนักงานเป็นแรงงานต่างด้าว (MOU) จำนวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้คณะผู้บริหาร เพื่อเฝ้าระวัง การรักษาความปลอดภัย ด้านขนส่ง ด้านสุขภาพ การคัดเลือกพนักงาน และกำหนดการประชุมทุกเดือนเพื่อสรุป และ ประเมินผลตามสถานการณ์
2. มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 ให้กับพนักงาน
3. กำหนดมาตรการ สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ก่อนเข้าโรงงานมีการทำความสะอาด ใสหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และ ล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์
4. มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท
5. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะที่เข้ามาในบริษัท
6. ทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำ
7. มีสถานพยาบาลและพยาบาล สำหรับพนักงานของบริษัท หากเกินที่บริษัทฯ รักษาได้ส่งต่อ รพ.บึงสามพัน
8. มาตรการการลาพักของพนักงาน พนักงานต้องกำหนดสถานที่ชัดเจน ปัจจุบัน งดเดินทางออกนอกพื้นที่
9. ตั้งแต่ มี.ค. 63 บริษัทยังไม่ได้รับพนักงานแรงงานต่างด้าวเพิ่ม
10. มีสถานที่กักตัวของบริษัทฯ โดยขอใช้พื้นที่ของสำนักสงฆ์ ที่อยู่ใกล้บริษัท
11. ที่พักอาศัย สำหรับพนักงานแรงงานต่างด้าว จำนวนประมาณ 4 พันกว่าคน ดังนี้
11.1 พักอาศัยภายในบริษัท จำนวน หนึ่ง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
11.2 พักอาศัยอยู่ตามหอพักเอกชนรอบๆ บริษัท จำนวน หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ สสอ. ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล ไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยของหอพัก
สุดท้ายของการร่วมประชุมได้มีตัวแทนแรงงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และเป็นแรงงานต่างด้าวได้มาทำงานยังประเทศไทย 14 ปีแล้วได้กล่าวให้ความมั่นใจและให้กำลังใจกับทุกๆท่านว่า สามารถช่วยกันสอดส่องดูแล และ ป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้ ที่น่าเป็นห่วงก็คือการเดินทางของญาติของแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาเยี่ยมกลุ่มแรงงานในประเทศไทยอันนี้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.