จันทบุรี ประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จำเป็นที่ทำให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาเชื่อมโยงกันตามห่วงโซ่มูลค่าตามแผนพัฒนาจังหวัด – นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน
21 กันยายน 2021

Warning: sprintf(): Too few arguments in C:\xampp\htdocs\policemagazine.news\wp-content\themes\newsphere\lib\breadcrumb-trail\inc\breadcrumbs.php on line 254

จันทบุรี ประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จำเป็นที่ทำให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาเชื่อมโยงกันตามห่วงโซ่มูลค่าตามแผนพัฒนาจังหวัด

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.