1 ธันวาคม 2022

จันทบุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาที่มีมาตรฐานด้านคุ้มครองแรงงาน ดีเด่นประจำปี 2565

1 min read

จันทบุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาที่มีมาตรฐานด้านคุ้มครองแรงงาน ดีเด่นประจำปี 2565

วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาที่มีมาตรฐานด้านคุ้มครองแรงงาน ดีเด่นประจำปี 2565 ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานในการบริหารจัดการทั้งในด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้นำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสำหรับสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน กรมฯ

ได้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีนี้จังหวัดจันทบุรีมีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการและผ่านการพิจารณาของคณะทำงานได้รับมอบเกียรติบัตรรวม 31 แห่งแยกเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 แห่ง รางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices : GLP และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการ จำนวน 3 แห่ง รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2565 จำนวน 24 แห่ง แยกเป็นรางวัลดีเด่นปีที่ 3 ติดต่อกัน จำนวน 5 แห่ง รางวัลดีเด่นปีที่ 2 ติดต่อกัน จำนวน 10 แห่ง รางวัลดีเด่นปีที่ 1 จำนวน 7 แห่ง รางวัลชมเชย จำนวน 2 แห่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.