28 สิงหาคม 2022

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา

1 min read

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา

ตราด / โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00น.วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดกล่าวให้โอวาส จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา โดยมี อ.กชพร ศิริจํานัส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษา พร้อมทีมวิทยากรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษาขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางภาษาแบบบูรณาการทั้ง 6 ภาษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เขมร และเวียดนาม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดังกล่าวอีกด้วย การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศบูรณาการพหุภาษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ในด้านภาษาทั้ง 6 ภาษา เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.