28 สิงหาคม 2022

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

1 min read

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ที่ขายรายงานว่าได้มี
นาย ศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยให้กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสวมควร โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และให้นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ พร้อมทั้งให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กำกับ ติดตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานให้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน พ.ต.ท.สุขวิชา บุญจิ่ม รอง.ผกก.สภ.เมือง อำนาจเจริญ ด้านงานจราจร ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อยู่เสมอว่า แนะนำว่ากล่าว ตักเตือน ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะในเมืองอำนาจเจริญ ขอให้ทุกๆท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขอให้สวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อ ให้มีความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากเราใส่หมวกกันน็อคก็จะลดบรรเทา อุบัติเหตุ ได้ด้วย พร้อมอย่างถูกระเบียบขับขี่รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อค.

ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.